Skip to content
แบตเตอรี่-forklift

วิธีเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า

กำลังและประสิทธิภาพของรถยกที่ใช้แบตเตอรี่ของคุณจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ของคุณ ดังนั้นควรสนับสนุนให้พนักงานของคุณคำนึงถึงสถานะของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ตลอดกิจวัตรประจำวันของพวกเขา เคล็ดลับง่ายๆ ไม่กี่ข้อจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ของคุณ… Read More »วิธีเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า